Afia Obinim, Kitatu. month:7 27, 2016

Michelle Obama

Michelle Obama ni nani?


Michelle Obama ni muntu. Yandi ni n'kento. Nsi ayandi ni [United States of America].


[life] ayandi.


[birthday] ayandi ni [Friday]. [January] 17, 1964. [hometown] ayandi ni Chicago. Michelle Obama [marry]aka Barack Obama.


Kisalu ayandi.


Michelle Obama [work]aka. Michelle Obama [help]aka [people], ku[understand]a [law]. Michelle Obama viangaka buku.


Wikidata.


Imeli | Facebook