Longoka zola, kilumbu konso.

Sua kekelea imeli. raw(Sua) tdy(i(act:need)) {plural(num:3_nom:minute) of pos:your_nom:time}.

Yantika bubu yai!

Diksionere: Kongo -

  • Mbisi Luyalu,Kimfumu
  • Kikinkita Ya Mbote
  • Mpanga
  • Muntu Oyu Kubika
  • Fulu Kia Kikuma
  • Emaninu
  • Kongo Nkumbu Ya Mbote