Rita Marley

read

Rita Marley

Rita Marley ni nani? Rita Marley ni muntu. Yandi ni n'kento. Nsi ayandi ni [Jamaica]. [life] ayan

Ama Ata Aidoo

read

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [pro:who]? Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [nom:human]. [pro:she] ke[act:be]a

Idriss Déby

read

Idriss Déby

Idriss Déby ni nani? Idriss Déby ni muntu. Yandi ni muntu. Nsi ayandi ni [Chad]. [life] ayandi.

Nicola Donazzan

read

Nicola Donazzan

Nicola Donazzan ni nani? Nicola Donazzan ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] aya

Piero Lenzi

read

Piero Lenzi

Piero Lenzi ni nani? Piero Lenzi ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni [

Nani ni?

read

Nani ni?

Michelle Obama ni nani? Fathia Nkrumah ni nani? Rita Marley ni nani? Hillary Clinton ni nani? Barack

Raffaele Longo

read

Raffaele Longo

Raffaele Longo ni nani? Raffaele Longo ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayand

Rachele Botti Binda

read

Rachele Botti Binda

Rachele Botti Binda ni nani? Rachele Botti Binda ni muntu. Yandi ni n'kento. [life] ayandi. [bir